Herleef de natuurreligieNatuurreligie een verloren beschaving uit de oudheid.Be whole again with nature

Zwijgen en terughoudendheid vormen een belangrijk onderdeel van alle spirituele disciplines en binnen godsdienstige tradities zijn zij wier arbeid en contemplatie het hoogst worden aangeslagen degenen die zo weinig mogelijk zeggen. Er bestaan binnen de natuur/oud religie geheime woorden en rituelen die nooit worden uitgesproken of waar nooit naar wordt verwezen buiten hun onmiddellijke verband en wanneer magie of bezweringen voor mensen gedaan wordt, waarschuw hen er met niemand over te praten.

 

‘Weten, durven willen; en blijven zwijgen’. Dit is de grondregel in de hekserijen betekend: de kennis bezitten, het zelfvertrouwen en de moed hebben om haar te gebruiken, willen dat het gebeurt (dwz de bezwering uitvoeren) en er niet over praten, omdat dit de energie verstrooit! Wanneer  je erin heb toegestemd om jouw kunnen voor iemand aan te wenden, druk ze dan op het hart: ‘wees zo goed niemand te vertellen dat jij dat voor de persoon hebt gedaan, praat er nooit met wie dan ook over en verklap als het werkt nooit hoe je, je ZIN hebt gekregen. Kortom, vergeet dat je om raad bent komen vragen!

 

Wanneer we als coven binnen een cirkel werken is dezelfde regel van toepassing: we doen de bezwering, bergen de spullen die we hebben gebruikt (bv haarlok, nagel, kledingstuk) in een gesloten envelop weg en praten er nooit meer over. Als er met een foto van een persoon of ander materiaal van een persoon bv ring, moet worden teruggestuurd, gebeurt dat in een gewone envelop zonder begeleidende brief.

PDF "Zwijgen is goud waard" klik hier

Bron: 

Gesprekken met een Heks

Auteur: Lois Bourne

ISBN: 9022534790.

Maak simpel je website Eigen site maken