Herleef de natuurreligieNatuurreligie een verloren beschaving uit de oudheid.Be whole again with nature

Weet jij welke zielen leeftijd je hebt? Herken je zielenleeftijd. Maar stel je open voor je eigen ziel.

Bron Jill van Maasdijk

Zielenleeftijd:

Ondanks de verschillen die er onderling tussen zielen en persoonlijkheden mogelijk zijn, gaan we allemaal door de volgende 7 cycli; (7x7=49 vuren) zuigeling, baby ziel, jonge ziel, volwassen ziel, oude ziel, opgestegen ziel, oneindige ziel. Het gehele systeem hangt van de 7s aan elkaar, dit geldt ook voor de Soul Ages. De 1e 5 worden op aarde ervaren, de laatste 2 zijn niet meer aan een lichaam gebonden. De 7 Soul Ages zijn te vergelijken met 7 opeenvolgende scholen, waarbinnen zich in iedere school weer 7 klassen bevinden en een ieder brengt zijn eigen ervaringen met zich mee. Onze aardse scholen zijn een goede vergelijking; in de 1e klas lagere school was je nog heel schuchter en wist je nog niets, toen je in de 6e klas zat was je een hele piet, die dacht de zaakjes goed door te hebben. Maar op de middelbare school weer van niets wist en dan diezelfde ervaring maar dan op een hoger niveau! De 5 zielsleeftijden die je op Aarde vindt hebben ieder hun eigen focus om de wereld te zien. 

Een vergelijking kan worden gemaakt met de ontwikkeling van een fysieke mens, zodat de benaming van de te doorlopen stadia hieraan gerelateerd zijn. Ondanks de verschillen die onderling tussen zielen en persoonlijkheden mogelijk zijn, gaan we allemaal door de volgende zeven cycli heen.


Wil Jij weten hoe oud jouw ziel is?

Klik op het woordje les voor PDF bestand, Bron lessen:Jill van Maasdijk.

Infant Soul:
Les: fysiek overleven.

Baby Soul:
les: maatschappelijk overleven.

Young Soul:
Les: materieel overleven.

Mature Soul (Volwassen ziel):
Les: emotioneel overleven.

Old Soul:
Les: spiritueel overleven.

Transcendental Soul 
les

Infinite Soul
les

Maak simpel je website Eigen site maken