Herleef de natuurreligieNatuurreligie een verloren beschaving uit de oudheid.Be whole again with nature
Wetten der Natuur
 
Mensen dienen zich te houden
aan de wetten der natuur.
Wie daartegen dikwijls zondigt,
raakt zijn kracht kwijt op den duur.
 
Werken , hard en ingespannen
veel en lang, het kan geen kwaad.
Mits men maar bij tijd en wijle,
ook de kunst van rust verstaat.
 
Vraag aan de natuur, maar nimmer
al te lang een groot krediet.
Energie op afbetaling,
levert zij u stellig niet.
 
Energie kan slechts ontplooien,
wie daarvan voldoende heeft
en van hebben is pas sprake
als u zeer verstandig leeft.
 
Bron onbekend.

De 7 Hermetische natuur wetten / De Kybalion (bron)
Maak simpel je website Eigen site maken