Herleef de natuurreligieNatuurreligie een verloren beschaving uit de oudheid.Be whole again with nature

Nu moet ik bekennen, toen ik deze les gaf aan de gevorderde coven groep, de les anders in elkaar zat. Het voor de groep een andere beleving was, van wat er eerst omschreven stond over telepathie, van wat de onbekende bron had omschreven. Het een en ander nogal tegen sprak en riep een andere beleving op. Dat bewijs maar weer, dat  ieder mens een eigen individu is en daarmee zaken ook anders ervaren hebben of belichten. Zo ook met telepathie. Dit gaf mij weer een inzicht, het anders te formuleren en achter mijn computer te kruipen de les te gaan herschrijven en mijn frequentie af te stemmen op het goddelijke en mijn beleving met telepathie te beschrijven en niet die van de onbekende bron.

Persoonlijk zelf, ervaar ik telepathie als een frequentie golf die je uitzend naar de ander en dan kan het gebeuren dat men op dezelfde frequentie golf komt te zitten. Zo kan het gebeuren dat je met je partner op de bank zit, jij aan iets denkt, hij/zij aankomt met wat jij dacht. Telepathie hangt met alles aan elkaar en met alles in verband staat, met laten we maar zeggen de frequentie golven en elke ziel in verbinding staat met deze frequentie.

Voor mij is telepathie een netwerk, wat alle werelddelen bereiken kan op zielniveau. Zo zag ik eens een documenteren over hoe het kwam, dat dieren zonder elkaar te kennen toch dezelfde dingen deden. De documenteren vertelde een ervaring over de melkfles, de oude melkfles die door de melkboer aan de deur werd gezet, er was een tijd dat er geen dop op zat, vogels bijv. konden er dan bij. Toen kwam dat aluminium dopje erop, en nu? Ik meen dat dit in Engeland was, een slimme mus, wist zijn snavel te gebruiken en niet veel later, ook in andere delen van Europa, wisten vogels de dop van de fles te krijgen. Telepathische overdracht.

Meer over telepathische overdracht klik hier

Jolanda © augustus 2016

Maak simpel je website Eigen site maken