Herleef de natuurreligieNatuurreligie een verloren beschaving uit de oudheid.Be whole again with nature

Soorten stromingen in de oude religie

Hekserij is de uitvoering van `de oude religie´, dat ver voor onze jaartelling al bestond, er zijn veel archeologische vondsten gedaan die daarop wijzen. Dit geloof bestond al voor het christendom, maar door de komst van het christendom, verdoemd en vergeten

 

Alexandrische Traditie Wicca: De oprichter van deze traditie is Alex Sanders (1926 – 1988), die deze vorm van hekserij rond de jaren 60 oprichte. Dit is een van de bekendste tradities in de wicca. Deze traditie en de Gardneriaanse traditie lijken nogal op elkaar. Alex werd op zeer jonge leeftijd al in de wicca ingeleid, door Pat kopinski. Dit was een Gardneriaanse heks. Bij de alexandrische traditie worden soms ook andere goden aangeroepen bij sabbats als bij de gardneriaanse traditie. Alexandrijnse coven lijken ook veel opener voor publiek te zijn. Soms laten ze zelfs niet-ingewijden toe op een sabbatviering, iets wat ondenkbaar zou zijn in een Gardneriaanse coven

 

Britse traditionele heks: De Britse traditie komt waarschijnlijk voort uit de Farrarstudies. Deze naam komt van een beroemde heksenpaar uit Engeland. De meest bekende organisatie op dit moment is de International Red Garters. De Britse traditionele heks is erg traditie gericht. Ze zijn gestructureerd in hun geloof en trainen zichzelf in paden, die oplopend steeds moeilijker worden De Britse traditie is een mengeling van Keltische en Gardenistische vormen

Ceremonieële heks: Gebruikt veel ceremonieën in het uitvoeren van de hekserij.

 

Dianic Traditie: Deze Wicca is een feminist, ze volgen vooral de godin en sommige hebben geeneens een God, verder is deze vaak met een andere gecombineerd, wat betreft de ceremonieën en uitvoering. De naam van deze traditie komt van de godin Diana. Waarschijnlijk komt deze traditie uit 1921 en is deze gevormd door Suzanna Budapest in Amerika. De traditie is vooral gericht op vrouwen en word ook wel de feministische traditie genoemd. In de tijd dat deze traditie gevormd werd, was iedereen erg bezig met het feminisme. De meeste covens laten ook allen vrouwen toe. De regels en ceremonies lijken voor de rest veel op die van de Gardneriaanse en Alexandrische traditie.

 

Eclectische heks/pagan: Deze heks volgt niet echt richtlijnen die horen bij een traditie en heeft geen grondleggers zoals bij de Alexandrische en de gardneriaanse traditie. Ze zoekt uit alle tradities op gevoel de dingen uit die bij haar passen. Deze voert ze uit en leeft ze mee. Deze vorm is dus erg vrij en helemaal naar de persoon zelf aangepast, zit niet aan regeltjes vast, maar hebben wel ere codes naar elkaar. 

 

Erfheks: Deze heks is opgegroeid in een familie van heksen. Het heks zijn wordt dan als het ware overgedragen net zoals ieder ander geloof. Als twee christenen een kind krijgen wordt dit bijna altijd ook een christen. Heel af en toe wordt er wel eens iemand van buiten de familie toegelaten. Vaak is er dan geen andere keus omdat de bloedlijn anders uitsterft. De ceremonie om iemand toe te laten tot een familie is zeer ingewikkeld en erg belangrijk. Je zou het kunnen vergelijken met een huwelijk of de communie. Er gaat veel voorbereiding aan vooraf

 

Gardenarian Traditie: Deze traditie komt uit het jaar 1954 en is gesticht door Gerald Gardner in Engeland. Gerald wilde beslist voorkomen dat de wicca verloren ging. Hij was zo vastbesloten dat hij de publiciteit opzocht. Dit werd in die tijd niet zo gewaardeerd. Toch wist Gerald zeker dat de wicca kon blijven bestaan, maar dat het een jongere generatie nodig had. Bij deze traditie wordt er vooral veel gewerkt met natuurmagie. Ook zijn ze zeer strikt met de regels. Bij de alexandrische traditie zijn ze hier minder strikt mee. Dit is dan ook het grootste verschil tussen deze twee.

 

Hellenismos: Hellenismos heeft twee betekenissen. In de eerste plaats is het een historische stroming die begon met de verovering van het Perzische rijk door Alexander de grote in de 4de eeuw voor Christus. Het gevolg van die verovering was de verspreiding van de Helleense cultuur en religie die nauw verwant waren aan elkaar. Deze stroming wordt meestal Hellenisme genoemd. Aangezien de oude Grieken zelf geen naam gaven aan hun godsdienst, kunnen we zelf een naam aan geven zoals Hellenismos/ Hellenisme, Helleense polytheisme of Helleense heidendom. De Hellenen gaven niet direct een naam aan hun godsdienst, maar wel aan de verschillende stromingen binnen hun godsdienst zoals Dionysisme, Orphisme, Eleusisische Mysteriën en ga zo maar verder.Men kan ook een naam geven aan de godsdienst door het Olympianisme te noemen, de godsdienst van de Olympische Goden- ook wel Dodekatheon genoemd. Het Hellenistisch Reconstructionisme (Hellenismos) bestaat in Griekenland en andere landen. Er is geschat dat er ongeveer 2000 echt genoteerde volgelingen zijn van de religie in Griekenland zelf, met daarbij zo'n 100.000 die soortgelijke interesses hebben (anno 2005). Er bestaan geen officiële cijfers van volgelingen wereldwijd.

 

Keltische heks: Ze hebben veel met de elementen, de oudheid en de natuur, ze zijn veel bezig met geneeskunde en hebben veel respect voor alles wat de natuur hen geeft. Ze werken met plantjes, steentjes, kruiden, bomen en natuurwezens. 

 

Keuken heks: De heks voert in haar/zijn eigen huis magie uit, door de 5 elementen te gebruiken, ze voert vooral de praktische kant van hekserij uit. Er wordt gewerkt in de eigen leefomgeving en vaak dicht bij huis. Waarschijnlijk is de wicca ontstaan met deze heks. En wel bij een kookplaats. Hier werden met groepen (covens) vieringen, toverformules, verhalen, magie en genezingen uitgevoerd. Er wordt bij deze traditie ook veel gebruik gemaakt van kruiden.

 

Natuurreligie of natuurgodsdienst:Natuurreligies komen voor bij volkeren met een beschaving die vooral leven van, met en door de natuur. Ze komen voornamelijk voor in Afrika en Latijns-Amerika en hebben in het verleden in veel beschavingen een belangrijke rol gespeeld, zoals in het oude Egypte, hetzij als officiële godsdienst, hetzij als bijgeloof. Ook de Indianen in Amerika hadden en hebben een natuurgodsdienstig geloof, evenals veel Aboriginals in Australië. Voor de opkomst van het christendom in Europa, waren er ook in Europa verschillende natuurvolkeren, zoals de Germanen en de Kelten. Deze hadden allerlei heiligdommen in de natuur, zoals heilige bomenmenhirs en steencirkels.

 

Pictische hekserij: Komt van Schotland en word alleen uitgevoerd, dus is solitair, het gaat hierbij meer om de magie van de natuur dan om het geloof in de god en godin.

 

Reclaiming; Opgericht rond 1980 door Starhawk in de San Francisco Bay Area. Starhawk is een Amerikaanse actievoerster, feministe en heks die heeft ontdekt dat de bevrijding van vrouwen en de hekserij grote overeenkomsten hebben. Om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met dit spirituele pad heeft ze, samen met Hilary Valentine, een boek geschreven "De twaalf wilde zwanen.Reclaiming bevat nu enkele tientallen regionale gemeenschappen in Noord-Amerika en in Europa en Australië. Het is een niet orthodoxe heksenbewging, er is een niet- hierarchishe organisatiestructuur: er is geen HP(s).

Reclaiming is een gemeenschap van mensen die naar de geest en de politiek gericht zijn. Ze maken gebruik van de vaardigheden die ze leren om onze kracht te verdiepen, zowel als individu en als gemeenschap, om onze bezorgdheid te uiten over de wereld waarin we leven, en de geboorte brengen een visioen van een nieuwe cultuur. Ze leren de leer o.a uit het boek 'De twaalf wilde zwanen'.

 

Solitaire heks: Deze heks werkt alleen en zit dus niet bij een Coven, volgt wel een bepaalde traditie, dus vaak is het in combinatie met een stroming.

 

Strega heksDeze traditie komt oorspronkelijk uit Italië en is tot stand gekomen in 1353. Een vrouw genaamd Aradia heeft deze traditie waarschijnlijk opgericht. Er word gezegd dat het een mooie uitvoering is van het oude geloof, veel wijsheid komt eraan te pas.

 

Teutonische heks: Dit is een Europese traditie die ontstaan is in Duitsland. Deze traditie is ook wel bekend onder de naam Nordic tradition. Dit omdat de traditie vooral bestaat uit Germaanse landen uit het noorden van Europa. Dit houdt in Engeland, Nederland, IJsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden 

 

Takkenwijf:  In vroeger tijden kwamen vele mensen het takkenwijf in het bos om hulp vragen. Zij beoefende de geomantriek; op speciale manieren plaatste zij takken in de aarde waardoor zij de toekomst voor de mensen die haar bezochten, kon voorspellen. Het takkewijf is ook de vrouw van de houthakker. Een takkewijf is over het algemeen een erg vervelend mens. Het is een vrouw die andere mensen niet tactisch de waarheid vertelt. De meeste mensen zullen deze naam dan niet graag krijgen. De waarheid over jezelf horen, is soms erg confronterend. Confrontatie van takkewijf Carolien Jonkman is vanuit Liefde en wijsheid. Het takkewijf ziet er daarom prachtig uit in haar groen-gouden kleding en met allerlei takken om haar heen. Het takkewijf beheert mede de wereld. Ze is boodschapper van Al wat is, schenkt wijsheid met een optimistische kijk op het leven. Ze geeft licht op een proces in het heden, eventueel een stukje in de toekomst, zoals het verleden zich heeft voltrokken. Misschien zie je na een bezoek aan het takkewijf in dat alle mogelijkheden die er ooit waren, nog steeds aanwezig zijn. Bron Carolien Jonkman

Maak simpel je website Eigen site maken