Herleef de natuurreligieNatuurreligie een verloren beschaving uit de oudheid.Be whole again with nature


bron 

Bewijs van een geloof (Heidendom) voor het christendom is gevonden op de Veluwe.

Na de Hervorming ging de protestantse kerk jacht maken op de "Paapsche stoutigheden" en dan zijn het juist de resten van heidendom die in het middelpunt van de belangstelling komen te staan en verdwijnen. Daarom zijn de actuele overblijfselen ten noorden van de Grote Rivieren veelal verdwenen. Een uitzondering daarop wordt gevormd door de Veluwe. Juist doordat dit gebied zo lang woest gelegen heeft zijn er veel overblijfselen te vinden op plaatsen waar volksverhalen aangeven dat er in het verleden geheimzinnige zaken aan de hand waren: de Mythstee, de Dobbe Gelle, het Solsche gat (Ermelo, Veluwe, een van de oudste bossen van Nederland)

 

Het Solse Gat

Het Solse gat dankt zijn naam aan de Germaanse Zonnegod Sol, die vereerd werd door de Germaanse bevolking die op dat moment in de omgeving van het gat leefden. In het Solse Gat offerden zij fruit. Drie, de plaats van een tempel niet veel verderop dankt zijn naam aan de Germaanse bosgod Thri.  Rond het begin van de zeventiende eeuw werden de bosbeheerders malenaars genoemd. De malenaars van de bossen rond het Solse gat hadden eigen jurisdictie over de bossen. Een tijd lang zijn de jaarlijkse vergaderingen bij het gat gehouden. Dan kon men het gekreun horen van de schuldig bevonden illegale kappers wier handen of vingers op overeenkomstige wijze werden verwijderd.

 

Leylijnen door het Solse Gat

Het Solse Gat is een plek waar een laagte is in een heuvel. Op zich geen bijzondere plaats zou je zeggen, maar zo onverwacht in het landschap, verwacht men dit niet zo snel. Het Solse Gat wordt overigens zelf niet op ANWB-paddenstoelen aangegeven. Om deze bijzondere plek te vinden kun je vanuit Ermelo naar Drie rijden en de Drie de ANWB-paddenstoelen volgen. Het Solse Gat ligt ten zuidwesten van Drie. Drie is te vinden tussen Ermelo, Putten en Garderen. Op het plattegrondje is boven ongeveer het zuidwesten. Op het plattegrondje staan met enkele rondjes bomen aangegeven die in het Solse Gat staan of markant zijn. Een rondje met uitsteeksels is een boom met paddenstoelen op de stam. Tussen twee bomen loopt er een leylijn door die het hele Solse Gat doorkruist, maar niet in het midden. Er zijn drie leycentra te vinden in het Solse gat. Deze staan aangegeven met een bolletje op de lijn. Het Solse Gat bestaat uit drie delen, twee watertjes, en een droog derde deel dat veelal vergeten wordt, maar dat is niet voor niets, daar vraagt dit deel ook om. Dit droge deel heeft een leycentrum van vijf leylijnen, het middenstuk heeft negen/twaalf leylijnen door het leycentrum en het zuidelijke watertje herbergt een leycentrum van zes leylijnen.

 

Het Solse Gat is een erg energierijke plek en de bomen hebben ook veel energie door deze bijzondere plaats. De plek straalt een wijde afstand uit. Het oorspronkelijke beginpunt van deze plek was een heidens heiligdom. Hier heeft vrij dikke boom gestaan ongeveer op het middelste leycentrum. Deze boom stond hier een ruime tijd voor het jaar nul in een bos-kreupehoutomgeving. De mensen die hier kwamen herkenden deze boom als een heiligdom, op gevoel wisten ze dat dit een heilige plek was. Op deze plek legden ze dingen neer: o.a fruit.

 

Bron Fok. Wiki .Het Solse Gat en haar legende

Sagen van Ermelo  

Maak simpel je website Eigen site maken