Herleef de natuurreligieNatuurreligie een verloren beschaving uit de oudheid.Be whole again with nature
Pasen
Datum:  Wisselend
Land / gebied: Wereld (Christenen)
Religie: Christendom
Soort: Religieus, Traditioneel
  
De christenen vieren met deze tijd Pasen. Zij vieren de wederopstanding van Jezus Christus na zijn dood (op Goede Vrijdag). Het christelijke paasfeest kent erg veel tradities die afkomstig zijn van het heidense feest. Denk hierbij aan het paasei en de paashaas! Ook bij de christenen is het feest dus een duidelijk moment van vernieuwing en reïncarnatie.

Christenen herdenken met Pasen de herrijzenis van Jezus uit het graf, op de derde dag na zijn kruisiging. In veel kerken wordt in de nacht van Stille Zaterdag op Paaszondag een wake gehouden. Aan het einde van deze wake wordt de Paasdag met feestelijk gezang begroet.

Pasen was vroeger ook een seizoensgebonden heidefeest. Het markeerde het begin van de lente en het einde van een tijd van schaarste, die heerste als de voorraden van de winter opraakten.

Veel paas-gebruiken zijn afgeleid van dit niet-christelijke lentefeest, zoals het rapen van eieren.

Boeren beschouwden eieren als een kiem van kracht. Ze begroeven ze in hun velden opdat ze hun kracht op de bodem over zouden brengen en voor een goede oogst zouden zorgen.

Later diende de eieren voor de katholieken, ook om na de veertig daagse vastenperiode (die na de viering van Carnaval begon) weer op krachten te komen. Met Palmpasen werden de eieren ingezameld.

Het christendom is met name gebaseerd op het leven en lijden én de opstanding uit de dood van Jezus Christus. 
In tegenstelling tot het Kerstfeest wordt Pasen niet op een vaste datum gevierd.
De berekening van Pasen was in de eerste eeuwen van het christendom niet eenduidig.
Pas in de achtste eeuw kwamen er algemene regels, gebaseerd op een voorstel dat nog dateerde uit het Concilie van Nicea (uit het jaar 325!). Een eenvoudige formulering voor de ‘paasregel’ is de volgende: Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Een volle maan, op de eerste dag van de lente telt ook, maar indien de eerste volle maan van de lente op een zondag valt, wordt Pasen de volgende zondag gevierd. 

De christenen herdenken met goede vrijdag de kruisiging van Jezus, met Pasen de herrijzing van Jezus. Echter, verspringt deze data en is er geen vaste data zoals we de geboorte van Jezus vieren. Zet u dit niet tot denken over Pasen?  Is het niet, dat je toch op een vaste datum sterft en herrijst?  Worden we hier niet in de maling genomen?
 
Dit geeft o.a. aan, dat men het oorspronkelijke heidse feest wilde uitbannen, maar dit lukte niet helemaal, omdat Pasen gekeken wordt naar de maanstand (natuurreligie Ostara).
Maak simpel je website Eigen site maken