Herleef de natuurreligieNatuurreligie een verloren beschaving uit de oudheid.Be whole again with nature

De kracht van de natuur zegt ons vandaag de dag niet veel meer. Toen de mensheid in één God ging geloven werd de natuurreligie/ouderreligie/heidendom een vergeten religie, verdoemd en verbannen door de kerkleiders van het christendom. Vertel maar eens aan iemand dat je werkt met de krachten van de natuur (magie, hekserij), de kans is groot dat men  gefronste wenkbrauwen of een flauw lachje krijgt. Wist u dat het heidendom langzaam overging in het christendom? 

 

In de moderne wereld leven nogal wat vooroordelen over de kracht van de natuur, meer ook omdat men niet meer weet wat het werkelijk inhoudt. Toch zit er in de natuur nog heel wat verborgen kanten voor ons, het wordt ons alleen niet meer zo gemakkelijk gemaakt om op ons instincten te vertrouwen. We kunnen deze krachten die sinds oeroude tijden diep in ons sluimert wakker maken, door te gaan samen werken met moeder natuur. Geloven en vertrouwen hebben in haar krachten. Deze oer (natuur)religie/heidendom, bestond al voor het christendom. Er zijn bronnen gevonden die verwijzen naar gebruiken en rituelen uit de prehistorie maar ook uit de Romeinse tijd die daar naar verwijzingen. De stonhenge is hier een mooi voorbeeld van, maar ook onze Hunebedden in Drente.

 

                

Mensen die een vorm van een oude religie beoefenen, worden in de volksmond heksen/pagan/druïde of heidenen genoemd. Door de komst van het christendom werd er vooral angst gezaaid over deze oude geloven, wat angsten en vooroordelen opriep bij mensen als ze de naam heks of hekserij horen. Maar de aanhangers van deze oude religie halen de krachten en het goede uit bijv. de natuur en gaan daar respectvol mee om. De mensen hielden vroeger heel erg vast aan hun volksgebruiken, rituelen en de daarbij horende natuurfeesten 4 grote en 4 kleine feesten (zie ook heilige feesten). Men wist niet beter of dat werd altijd al van generatie op generatie zo gedaan. 

 

Nadat Monotheïsme godsdienst de kop opstaken, werden veel feesten verboden en gingen de mensen uit angst, hun werk onder een andere naam en in het geheim doen, vaak ook in de nacht. Eenmaal verraden werden ze dan ook meedogenloos vervolgd. Onze heilige feesten komen van oorsprong uit deze oude religie.  

 

Mensen die de oude religie beoefenen geloven niet in één god, vaak geloven zij in meerdere Goden en Godinnen (Polytheïsme), onze voorouders, krachten uit de natuur (hemel en aarde). Zij geloven ZEKER niet in de duivel! De duivel of satan komen voort uit de mono religieuze godsdiensten. beoefenaars van de oude religie geloven niet eens in het bestaan van de duivel, maar zij geloven wel dat de mens verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. Alleen de mens kan de keuze maken voor het kwade te kiezen, niet een wezen de schuld geven die de naam duivel of satan kreeg. Dit zou wel mooi zijn, niemand zou nog verantwoordelijk zijn voor zijn eigen daden, want er was een kwade geest in het spel. 

 

Oude religie aanhangers geloven in  de wet van 3, wat inhoud dat, als een persoon toch kiest om magie voor het kwade uit te voeren, zal dat in drievoud tot je terug keren.  Alles heeft zijn prijs, dit zelfde geldt ook als jij de magie voor iets goeds uitvoert, ook dan kan het tot je terugkeren in drievoud. Zoals het spreekwoord zegt: "Je oogst wat je zaait." pagan of geen pagan, geloof of geen geloof, eigenlijk geldt de wet van 3 voor iedereen.  

 

Als men een opleiding gaat volgen over religies/godsdiensten, dan komt het heidendom of de religies in goden en godinnen nauwelijks aan bod. Wanneer er een samenkomst is van alle religies, dan zal je een van de oudste religies er niet bij vinden alsof het nooit heeft bestaan, vergeten en verdoemd.

 

Hier willen we graag wat aan doen, uit de vergetelheid en verbanning komen, alle oude religies van voor het christendom, weer laten herleven en laten ervaren. Laten ervaren dat wij bijv. geen duivel aanhangers zijn, dit een verzinsel was van het christendom om aanhangers te krijgen. We zijn puur natuur en zuiver! Snuffel eens heerlijk op deze site en beleef de ouder religie.

Helaas maar waar, moeten we nog altijd voorzichtig zijn, er zijn nog steeds kerkleiders, die deze religie als duivels zien, dit ook hun volgelingen vertellen. De volgelingen kan je niets kwalijk nemen, zij weten niet beter, het zijn vaak baby zielen.

  
DE VONK IS ALLES IN DE NATUUR EN ALLES IN DE NATUUR IS HEILIG.

De natuur, moeder aarde, geeft het je in bruikleen, ga hier dan ook verstandig en respectvol mee om.
Weet dat moeder aarde je veel kan geven, maar ze kan ook nemen!

                                           Jolanda       

Maak simpel je website Eigen site maken