Herleef de natuurreligieNatuurreligie een verloren beschaving uit de oudheid.Be whole again with nature

Magie, hoe werkt het!

Er wordt nog wel eens minachtend gedaan over de grote vrijheid die natuurreligie beoefenaars nemen in de manier waarop zij denken magie te kunnen bedrijven. Met name in de hogere magie is het vervaardigen van gereedschappen aan een groot aantal regels verbonden. Bedenk echter wel dat magie uiteindelijk in het hoofd gecreëerd wordt. Daarom twijfel nooit aan je spreuk of wens, bij iedere twijfel blokkeer je de weg. Om het te laten gebeuren, heb vertrouwen en geloof, maar ook zwijg!

 

Wat is magie?

Samengevatte tekst uit het boek: Het magische Spreukenboek van Joke en Ko Lankester.
Magie is het gebruiken van occulte krachten om veranderingen tot stand te brengen in overeenstemming met je wil. Buitenstaanders en jonge mensen worden vaak gefascineerd door dit aspect . Magie werkt echter niet op een sensationele manier, zoals je ziet in tv-series als Charmed of Sabrina. Magie werkt op een veel subtielere manier, zodat je dingen tot stand brengt, waarvan buitenstaanders zeggen: "Goh, dat is ook toevallig!"

 

Door de eeuwen heen is magie gebruikt om gewenste veranderingen tot stand te brengen. Binnen het christendom is magie altijd afgekeurd, maar werd oogluikend toegestaan in een iets gekerstende vorm, bijvoorbeeld door een kruis te gebruiken in plaats van een pentagram en Maria, Jezus of een van de heiligen aan te roepen. Ook in wezen heidense magische spreuken werden op deze manier gekerstend. In de moderne samenleving is die dekmantel niet meer nodig voor wie de oude heidense gebruiken in ere wil herstellen. Magie werd in de oudheid en middeleeuwen gezien als het opwekken van krachten waarmee je goede daden kon verrichten, maar ook schade kon berokkenen.  Dat laatste is NIET gewenst in de witte Magie, gij zult niemand schade, want alles keert in 3 voud tot u terug, het goede en het kwade! Zo kun je magisch werk doen voor een ziek persoon en daarna opknapt. De veranderingen kan echter ook al in het verleden hebben plaatsgevonden en pas zichtbaar worden na het doen van magie. Met magie breng je een door jou gewenste synchroniciteit tot stand.  De bekende wet van Murphy

 

Natuurmagie
Een uitgangspunt van natuurmagie is, door gebruik te maken van de 4 elementen.  Nog een uitgangspunt is dat alles op aarde de kracht weerspiegeld van een van de zeven in de oudheid bekende planeten,  de Zon, Maan, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Met Natuurmagie  verricht je bepaalde handelingen die de kracht van een bepaald element en/of de kracht van een planeet activeren. Natuurmagie of liever de magie van de natuur zelf, is een eenvoudige directe manier van de magische kunsten. Het is ontstaan door mensen over de hele wereld eeuwenlang, de vormen van  natuurmagie zijn bijna universeel bedoeld om met de natuurlijke krachten te werken. Een leuk en goed boek om eenvoudig aan de slag te gaan is het boek "De kracht van de aarde", van Scott Cunningham.

Je hebt vele manieren om magie te beoefenen, een ervan de bekendste en een veelgebruikte is kaarsmagie. Veren magie is ook een hele mooi vorm van natuurmagie.

 

Maak simpel je website Eigen site maken