Herleef de natuurreligieNatuurreligie een verloren beschaving uit de oudheid.Be whole again with nature

7e eeuw Begin van de kerstening. Kapel opgericht op de Wageningse Berg door missiebisschop Suitbertus (functioneerde 690/2, †na 711). Nederzetting op de Berg. Legende over heidense priesteressen met het brandend rad.

Op de Wagenigse Berg, aan de westkant van de Holleweg, ligt het familiegraf van de vroegere eigenaren van het landgoed Belmonte, Baron de Constant Rebecque. De tombe uit 1894 ligt binnen een groot hekwerk. De beschermde plaats bevat eveneens de restanten van een eeuwenoude kapel. Enkele muurfragmenten hiervan steken boven de grond uit en geven met hun hoeken globaal de grootte aan van het oudste kerkje van Wageningen: 21 meter lang en 7 meter breed. De muurresten bestaan uit tufsteen en lagen van keisteentjes, kalk en cement. Het zal rond 800 gesticht zijn, toen de bevolking gekerstend werd en zij op last van Karel de Grote hun grafveld aan de Diedenweg moesten inruilen voor gewijde grond. Het kerkje werd door de Noormannen verwoest.

Voorheen vermoed men op de berg een heidense een tempel, waar priesteressen de dienst uitmaakten. Een overlevering herinnert nog aan de voordagen van deze tijden en staat gebeiteld in een obelisk bij het graf: "Volgens overlevering bestond alhier 69 jaar na Christus ten tijde van de Romeinen, Vada, gelegen aan de doorwaadbare Rijn aldaar, Vado genaamd, benevens een heidense tempel, welks priesteressen voor elke krijg door een nog bestaande gleuf een wiel met brandend stro omwonden, de berg liet afrollen. Kwam dit wiel brandend en zonder omvallen beneden dan voorspelden zij een voorspoedige krijgstocht".

De herinnering aan het wiel vinden we terug in het stadswapen van Wageningen. Onderstaande tekst, is gebeiteld in een van de stenen banken op het kerkhofje.

“Het volk dat in de duisternis wandelt, zal een groot licht zien.

 Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen”,

Bron: Wens

1955 Viering 10-jarige Bevrijding.

Programma der feestelijkheden te Wageningen Heidense Priesteressen, Zaterdag 5 mei 1955

Een zestal heidense priesteressen en een Hoofdpriesteres verrichten hun ceremonieën. Oudtijds moet een heidense offertempel op de Wageningse Berg hebben gestaan op de plaats waar later de eerste Christenkapel is gesticht.  (Drukkerij H. Veenman & Zonen).

Maak simpel je website Eigen site maken