Herleef de natuurreligieNatuurreligie een verloren beschaving uit de oudheid.Be whole again with nature

Wanneer je kijkt naar de geschiedenis van de mens in alle delen van de wereld, zie je dat het huwelijk geen leefwijze is die natuurlijk is voor de mens. Het is een van de eerste handelingen die de mens heeft bedacht en toepaste om zichzelf te vormen in plaats van gevormd te worden door de natuur. Toch wordt het huwelijk in de meeste culturen beschouwd als de basis van de samenleving . 

Huwelijke zo als we deze nu kennen werden niet altijd zo afgesloten. Nu is het een wettelijke gebeuren, om met elkander verbonden te worden. Je trouwt dus voor de wet, hoe romantisch is dat?

 

Wat ging ons voor? We duiken terug naar de oertijd, men was aangewezen en verbonden met de natuur. Men keek ook hoe het bij dieren ging. Maar omdat de mens graag ook met elkander verbonden wilde worden, ontstond er een ritueel/plechtigheid, dat je letterlijk met elkander verbonden werd (handfasting). Er kwam geen dominee, monnik of ambtenaar aan te pas. Men werd letterlijk met elkaar verbonden, door een HP(s)/Mentrix. Handfastig of handbinding noemde men dat.

                                                                                                                       Ik neem jou 
                                                                                                                     Jij neemt mij
                                                                                                       Voor eeuwig verbonden 
                                                                                                           samen zijn we, WIJ
                                                                                                                       Een Hart
                                                                                                                       Een Lichaam
                                                                                                                       Een Ziel

Handfasting is een zeer oud gebruik: tot in de achttiende eeuw was dit de gangbare manier om te trouwen. De huwelijksvoltrekking werd bevestigd met een handdruk met beide handen tegelijk. In 1753 werd in Engeland een wet aangenomen waarbij het verplicht werd om een huwelijk te laten voltrekken door een geestelijke, in Schotland gebeurde dit in 1939. In Nederland en de meeste omringende landen was het lang geleden ook gebruikelijk om een huwelijksovereenkomst aan te gaan door middel van een handenbinding .

 

Men kon in die tijd elkaar trouw beloven, voor een jaar en een dag, voor in dit leven, of voor altijd. Voor altijd wil zeggen, dat je bij elk nieuwe leven elkaar weer tegen komt. Je moest dan zeker goed nadenken wat je beide wil. Voor een jaar en dag, kan men zien als een proef verbintenis. Dit werd in vroegere dagen gedaan, als de vrouw bijv. zwanger raakte, om de man dan te binden, om zo zijn verantwoording te laten afdragen. Daarna mocht de vrouw kiezen, of zij door wilde gaan met deze man of niet. Ja dames, in die tijd hadden wij het voor het zeggen! 

 

In deze tijd wordt er nog maar weinig aan handfasten gedaan, gewoonweg omdat men het gebruik hiervan niet meer kent en wettelijk ook niet meer erkend wordt. Het is nog wel gebruikelijk onder de personen die de oude (natuur) religie beoefenen. Hierdoor wordt het ook weer mogelijk gemaakt om een paar dat niet op de huidige manier wil trouwen, maar toch hun liefde tot elkaar willen verbinden en in verbondenheid met elkaar verder willen, kunnen zich op een romantische wijze laten handbinden, volgens deze oude traditie, hoe uniek is dat!

 

Wil jij volgens deze oude traditie in het huwelijk treden en letterlijk met elkaar verbonden worden, infomeer naar de mogelijkheden. Het is op ieders maat en wens in te vullen. Maar als je deze stap neemt, denk goed na hoe je voltrokken wilt worden! Voor een jaar en een dag, in dit leven of voor altijd?

 

Deze plechtigheid kan alleen voltrokken worden door een HP(s)/ Mentrix.

Maak simpel je website Eigen site maken