Herleef de natuurreligieNatuurreligie een verloren beschaving uit de oudheid.Be whole again with nature

Wanneer men in iets gelooft, hetzij in een God,  Christendom, Islam, Hindoeïsme, het spirituele, natuurreligie met zijn goden en godinnen, et cetera, dan sluit men zich vaak aan bij een kerk/gemeenschap van het geloof waar men zich prettig bij voelt. Vaak wordt het doorgegeven van ouder op kind.

Mensen die geloven in één God, sluiten zich aan bij een Kerk of Moskee die de stroming van hun religie hanteert. Mensen die de natuurreligie/oude religie beoefenen, sluiten zich vaak aan bij een coven.

"Helaas, maar een feit, de geschiedenis wemelt van de religieuze, ritualistische en sociale elementen die van de ene maatschappij zijn gestolen om een andere te helpen opbouwen.
Hiermee beschermt men het eigen geloof, om het andere te verafschuwen of als slecht af te schilderen"
.

Het zou echter niet uit mogen maken, wie of waar men in gelooft, maar de mens zelf drukt hier een stempel op. Men gebruikt vaak zijn ego en macht. Maar we vergeten hierbij dat we tenslotte allemaal kracht en energie putten uit het Goddelijke uit dezelfde bron, een geloof in God of in Goden en Godinnen,  moeder natuur, het maakt niet uit.

Respect voor elkaars geloof, zonder een oordeel, fabel of leugen dat rond gaat om elkaars geloof te bestoken, vind ik van God los zijn en zeker niet zuiver. Elk geloof heeft zijn eigen waarde, zijn mooie kracht, alleen de mens vervormt het om zijn eigen geloof geloofwaardig te maken. Dat is foute boel, daar moeten we maar eens mee ophouden!

Elkaars geloof respecteren en een warm hart toewensen, ook al staat men niet achter elk geloof, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat de mensheid hier kracht uit put en verlichting van ondervindt, zich er veilig bij voelt, of nog mooier, genezing vindt.

Een geloof dat de mens geen beperkingen oplegt, waardoor het verder kan groeien in het zijn,  dat is pas een zuiver geloof. Een geloof dat niet bang is dat zijn volgelingen elders gaan proeven, is een geloof met vrijheid, kracht, vertrouwen en respect.

Bangmakerij, beperkingen in een geloof om zieltjes te behouden, of verbieden iets te doen buiten hun geloof om, blokkeert een mens om te kunnen groeien in het zijn en is alles behalve zuiver. Het is mensen in hun vrijheid beperken, dat kan in mijn ogen NOOIT de bedoeling zijn, van geen enkel geloof. Het kan ook niet zijn dat men op de tenen loopt als men buiten het geloof iets onderneemt, omdat men dan denkt een zonde te hebben begaan.

Ook niet in de naam van een geloof of God een mens van zijn leven beroven, dat is niet aan ons om dit te doen!  Nee, dit is iets wat door de mens zelf wordt bedacht en opgelegd, in mijn ogen een ongezond iets. Men neemt dan een machtspositie in en stijgt boven zijn ego uit en dat heeft niets te maken met religie!

Net zo min als het dragen van een hoofddoek of Burka, welke meerwaarde brengt dit bij een geloof? Ben je dan een slechte mens, bij het niet dragen ervan, omdat dit beschreven staat in de Koran? Wie heeft de Koran of Bijbel geschreven? De mensheid, vaak mannelijk! Macht uitoefenen, onderdrukking!

Geloven doe je met je hart en ziel, met je intentie, dat is je pure innerlijke kracht om te geloven, waar jij voor staat.  Geloof draag je van binnen uit. Dat zit hem niet of je nu wel of geen Burka draagt, of je een kijkje neemt achter de schermen van een andere religie, of aan een van hun religiefeesten meedoet, wel of niet naar de kerk gaan. De buitenkant zegt niets, over je pure zuivere innerlijke kracht!

Maar wat men helaas vergeet, of eigenlijk, wat door de kerkleiders min of meer is verzwegen, helaas nu nog wordt verzwegen en verdoemd, is dat, de natuurreligie/Heidendom/oude religie al ver voor de telling van Christendom bestond en dus de (oer) wortels zijn van de meeste geloven nu! Daar mag zeker met respect naar gekeken worden, zonder boven je ego uit te stijgen!

Welk geloof men nu ook heeft, heb respect voor die, die ons voorgingen, onze (oer) voorouders en de religie van toen. Durf achterom te kijken, duik ver de geschiedenis in en weet wat er aan vooraf is gegaan, dan kan je met een zuiver gevoel, achter jouw geloof/religie staan.  Lieve mensen, sta achter je eigen geloof, het is oké, maar laat je niet beperken in vrijheid en laat je niet bang maken. Wees vrij in je zijn. Oordeel nooit slecht over een ander geloof,  het spreekwoord luid niet voor niets  “Er leiden meer wegen naar Rome”   

Blessed Be Jolanda

Maak simpel je website Eigen site maken