Herleef de natuurreligieNatuurreligie een verloren beschaving uit de oudheid.Be whole again with nature

Waar komt het verhaal vandaan dat heksen op een bezem vliegen?

 

In vroegere dagen wanneer de akkers braak lagen, klaar om ingezaaid te worden, ging men met volle maan met bezem over de akkers. Men sprong dan over het veld met de bezem om vruchtbaarheid te garanderen en de akkers te zuiveren en te zegenen.  Dat heeft iemand gezien, dronken of niet en een roddel is zo de wereld in, die verklaarde dat men over de akkers vloog en zo ontstond er een fabel.

 

Hebben heksen echt een pukkel op de neus zijn ze echt lelijk en vies?

 

Nee, natuurlijk niet, dat komt alleen in boze sprookjes voor. Heksen,  *hexe of hexa  zijn net als u, gewone mensen. In vroege dagen waren dit wijze vrouwe, vroedvrouwen, meestal vrouwen die konden genezen is samenwerking met de natuur/kruiden. Zij speelde een belangrijke hoofdrol in een gemeenschap en voerde ook rituelen uit. Vergelijkbaar nu, met een priester, dominee, pastoor, zij voeren ook rituelen en bepaalde handelingen uit om de mensheid te helpen. Zien we hun ook dan als een heks! Nee toch!

 

* Het Duitse Hexe is ook van het Latijnse getal zes afgeleid, hexa komt van het oud Griekse woord hex, wat 'zes'  betekend.

 

Zijn mensen (heksen) die de oude religie hanteren, duivel aanhangers?

 

Nee natuurlijk niet, de duivel is een verzinsel vanuit de (christelijke) kerk. Mede doordat het volk o.a. werd geleerd dat, de voedingsgewassen, die de mens voor zichzelf verbouwt, van God afkomstig waren, het vanzelf opkomende wat we nu onkruid noemen was afkomstig van de duivel. De natuur werd, evenals het lichaam van de vrouw als minderwaardig beschouwd en veracht. Maar de oude religie met o.a hun Goden en Godinnen, de natuur etc. kreeg men er niet een, twee, drie, uit. Die, mensen die zich hier nog wel mee bezig hielden werden heksen genoemd, heidenen aanhangers van de duivel, eens wat zo goed voelde werd nu als kwaad beschouwd.

De kerk had de mensen hun goden en wijze vrouwen afgenomen en daarvoor in de plaatst een God gegeven. Zo verloor de mens kijk op het begrip voor de achtergronden van zijn leven en klampte zich nog slechts vast aan de overgeleverde gebruiken. En nu staan we ver van de natuur vandaan maar ook van de oude religie en hun gebruiken, we weten alleen de verhalen vanuit het Gods geloof en dat zijn verzinsels en fabels.

Maak simpel je website Eigen site maken