Herleef de natuurreligieNatuurreligie een verloren beschaving uit de oudheid.Be whole again with nature

Wij denken, voelen, ervaren soms anders dan ons is geleerd, dit overkwam mij dus ook. We zijn volledig aanwezig in elke (nieuwe) ervaring. Sommigen gaan ver terug in de tijd, (zo ook ik) en komen tot de ontdekking dat er vele verschuivingen van richtlijnen/rituelen met hun toebehoren heeft plaats gevonden, "heksenkrakers"

Wat eens geleerd is kan opnieuw geleerd worden door je open te stellen. Pas als je die ene stap hebt gezet wordt de volgende stap zichtbaar, wat je eens tot je had genomen kan opnieuw herdacht worden en anders tot je genomen worden. 

 

Om aan te tonen aan de samenleving (ook aan de niet gelovige onder ons) wil ik laten lezen dat, ons vrije (oer) religie net zo waardig is als dat van het christendom en alle andere geloven, er niets geheimzinnig eng of vreemd aan ons is. Zoals andere geloven ons doen afschilderen, tracht ik dit zoveel mogelijk te onderbouwen op mijn site dat het hier om misstanden gaat. Durf jij het aan om voor het bestaan van het christendom te gaan? Laat je meevoeren en laat je inspireren op deze site, start bijv. hier.

 

Jolanda 

Maak simpel je website Eigen site maken