Herleef de natuurreligieNatuurreligie een verloren beschaving uit de oudheid.Be whole again with nature

Mensen die de weg van de oude religie volgen komen in aanraking met mythologische verhalen.Vaak prachtige verhalen, sommige ook angstaanjagend. Maar in hoe verre laat jij je in een mythologische verhaal meesleuren en waarom?

 

Wat is Mythologie en hoe staan we, in de 21ste eeuw hier in en gaan we er mee om?

 

Tegenwoordig kijken we heel anders tegen een mythe aan dan onze voorouders, meer met een bepaalde nuchterheid, omdat we tegenwoordig wel beter weten. Het zijn prachtige verhalen, de kracht van nu is om de boodschap erin te vinden voor jou, die in het verhaal zit.

 

Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken (naar de Griekse wijsgeer (Epictetus).

 

Volgens Ellis ontstaan problemen vooral door de manier waarop we aankijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen, zo ook over bv. Mythologisch verhalen.

 

Mythologie is de leer van de goden van een bepaald volk. Het is een verzameling vertellingen (mythen) waarin uitgelegd wordt hoe de wereld waarin een volk leeft is ontstaan. Een voorbeeld is hiervan het christendom. In de bijbel wordt uitgelegd hoe het leven in die tijd was en hoe het ontstaan is.

Het was de Griekse Herodotus die de term ‘mythe’ introduceerde in de 5e eeuw voor Chr. Eigenlijk introduceerde hij ‘mythos’, hij wilde een onderscheid maken tussen fictieve volksverhalen en objectieve verhalen over het verleden. Een mythos was, het gesproken woord, het verhaaltje.

 

Mythen zijn niet altijd de waarheid. Het is een waarheid. Mythen zijn voor mensen die er in geloven de waarheid is. Ze zijn niet altijd de waarheid, omdat ze niet wetenschappelijk verklaarbaar zijn. Mythe behoren tot een religie. Ze berusten niet op feiten maar op symbolische vertellingen om zeer ouder wijsheden door te geven.

Maak simpel je website Eigen site maken